Psychologia klienta w Biurze Podróży

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak:
• Rozpoznać typ klienta pod względem jego cech osobowości
• Dobrać produkt do klienta pod kątem jego wymagań i oczekiwań
• Zbudować trwałe relacje oparte na zaufaniu i zaangażowaniu obu stron
• Prowadzić skuteczne doradztwo
• Efektywnie słuchać klienta
• Skutecznie komunikować się z klientem niwelując zakłócenia i bariery
• Doceniać zalety dbania o klienta i relacje z nim jako istoty sukcesu długoterminowej sprzedaży

Program szkolenia dla Biur Podróży

1. Budowanie relacji klient – doradca
• Rola pierwszego wrażenia, postawa doradcy we wstępnym kontakcie
• Osobiste nastawienie doradcy, „stereotypy klienta” a autentyczność
• Zaufanie i profesjonalizm w sukcesie sprzedażowym
• Czy sprzedaż bez relacji jest możliwa?

2. Komunikacja z klientem
• Język klienta vs. język doradcy
• Bariery i zakłócenia w komunikacji z klientem
• Dopasowywanie argumentacji do oczekiwań klienta
• Aktywne słuchanie

3. Typologia klienta
• Typy osobowości i sposoby budowania relacji
• Dopasowanie zachowania i stylu komunikacji do typu klienta
• Myśli i emocje klientów
• Co klienta motywuje a co demotywuje do zakupu?
• „Klient nasz Pan!” – czy na pewno?

4. Trudne sytuacja w relacji z klientem
• Komunikacja z klientem o odmiennych poglądach i postawach
• Obiekcje cenowe i produktowe
• Czy „trudny klient” istnieje?
• Emocje własne doradcy
• „W co grają klienci?” – gry psychologiczne klientów

Terminy szkoleń – Wrocław

Wrzesień:
9.09, 11.09, 18.09, 25.09

Październik
6.10, 7.10, 10.10, 16.10, 24.10, 28.10, 30.10

Listopad
17.11, 20.11

Trener prowadzący

Hanna Adamska