Zarządzanie w Biurze Podróży

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak:
• ustalać indywidualne plany sprzedaży z Doradcami
• monitorować wyniki sprzedaży tak aby zadbać o realizację planów
• delegować zadania pracownikom
• prowadzić rozmowy motywujące z pracownikami

Program szkolenia dla Biur Podróży

1. Zasady komunikowania się w trakcie realizacji planów sprzedaży w Biurze Podróży
• Zasady przekazywania zadań
• Rodzaje odpowiedzialności podczas realizacji planów sprzedaży

2. Zarządzanie rezultatowe
• Rodzaje zarządzania
• Zasoby, działania i rezultaty – elementy równowagi
• Zasoby i działania w pracy doradcy w Biurze Podróży

3. Cykl komunikacji w zarządzaniu – zasady prowadzenia rozmów
• Planowanie strategiczne sprzedaży w Biurze Podróży
• Rozmowa planująca
• Rozmowa monitorująca
• Rozmowa podsumowująca

4. Motywowanie
• Rodzaje czynników motywacyjnych
• Określenie czynników motywacyjnych doradców w Biurze Podróży
• Prowadzenie rozmów motywacyjnych

Terminy szkoleń – Wrocław

Listopad:
4.11, 10.11, 18.11, 25.11

Grudzień
2.12

Trener prowadzący

Krzysztof Adamski